De voorwaarden om de telematicapremie te behalen voor tandartsen zijn versoepeld.

07 december 2017 - Nieuws

Het verzekeringscomité heeft de goedkeuring gegeven voor de versoepeling van de voorwaarden om de telematicapremie voor 2017 aan te vragen. 
De premie 2017 zal aangevraagd kunnen worden vanaf juli 2018 tot en met 31 oktober 2018. 

Hieronder het overzicht:

Te gebruiken diensten en toepassingen

Voorwaarden voor de premie 2017

Een geneesmiddel voorschrijven via Recip-e

Minstens 50% van uw voorschriften van vergoedbare geneesmiddelen via Recip-e hebben uitgevoerd sinds 01/07/2017.

De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

Als u niet de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren in 2017.
Of
Als u de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2017.

De tarieven raadplegen via MyCareNet

Minstens 1 maal per maand de tarieven raadplegen via MyCareNet vanaf 01/09/2017.

Onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch staatsblad wordt de gebruiksdrempel: minstens 1 maal per maand de tarieven raadplegen via Mycarenet vanaf 01.10.2017.

Factureren via
e-Fac van MyCareNet

Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aangerekend hebben sinds 01/09/2017 EN minstens 10 % van die verstrekkingen via e-Fac gefactureerd hebben.

Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken

Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2017. 

Downloaden van berichten via de eHealthbox

Minstens 1 bericht per maand downloaden van de eHealthbox gedurende het laatste trimester van 2017.

Onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch staatsblad wordt de gebruiksdrempel: minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in het laatste trimester van 2017.

Bron: RIZIV

De voorwaarden om de telematicapremie te behalen voor tandartsen zijn versoepeld.

Nieuws rechtstreeks in uw mailbox?

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke wijzigingen in het derdebetalerslandschap? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief. Zo bespaart u zoekwerk en krijgt u meteen alle nieuwtjes in uw mailbox.